Urvalet av personer som får pendla fritt görs inte slumpmässigt utan med en på förhand bestämd resprofil. I första hand söker vi just nu dig som regel­bundet reser till och från arbetet med bil, men också dig som ibland reser kollektivt och har möjlighet att resa mer. Om du blir provåkare får du ditt kort i veckorna 5–7.

Fyll i dina uppgifter

Om du vill kan du ange ditt personnummer och klicka på ”Hämta adress”, så fylls namn och adress i automatiskt (hämtat från folkbokföringsregistret).


För att du ska få fortsatt information och erbjudanden om kampanjen behöver vi din e-post och gärna även ditt mobilnummer.

Fyll i din reseprofil

Fråga 1

Vilket/vilka transportsätt använder du i huvudsak för dina återkommande resor?*

Fråga 2

Hur ofta reser du med bil/MC?*

Fråga 3

Hur ofta reser du med Karlstadsbuss idag*

Fråga 4

Vilken/vilka typer av biljetter reser du oftast på när du reser med Karlstadsbuss idag?

Fråga 5

Har du körkort för personbil?*


Fråga 6

Har du tjänstebil?*


Information om behandling av personuppgifter.

Dina personuppgifter i ansökan/avtalet om att få provåka behandlas av Karlstadsbuss. Stadsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna sparas och används för att hantera ansökan/avtalet, skicka information och erbjudanden om Karlstadsbuss tjänster och produkter samt följa upp provåkarkampanjens spridning och mottagande. Uppgifterna sparas och används även för att följa upp angiven reseprofil i ansökan/avtalet i syfte att analysera förändringar i resmönster och provåkarkampanjens effekt. Karlstadsbuss lyder under offentlighetsprincipen. Mer information om Karlstadsbuss behandling av personuppgifter och om dina rättigheter hittar du i Karlstadsbuss köp- och resevillkor på www.karlstadsbuss.se.

*Obligatoriska uppgifter